Wetenschappelijke naam
Salix baylonica var. pekinensis
Nederlandse naam
Chinese kronkelwilg
Herkomst |
Locatie | berm Zaaiersweg
Aantal in het arboretum | 1
Plantjaar |