Wetenschappelijke naam
Rhododendron ‘Oudijks Sensation’
Nederlandse naam
Rhododendron
Herkomst |
Locatie | vak 31 t/m 34
Aantal in het arboretum | vele
Plantjaar |