Wetenschappelijke naam
Quercus robur ‘Pendula’
Nederlandse naam
Treureik
Herkomst |
Locatie | vak 19 + vak 35
Aantal in het arboretum | 2
Plantjaar |

Hoogte: 10-20 m. Schors: donkergrijs, diep gegroefd; twijgen roodbruin. Blad: omgekeerd eirond; gelobd; 5-14 cm. Blijft niet lang aan de boom hangen in de winter. Bloei: mei; groengele katjes; 2-4 cm. Vrucht: eivormig tot ovaal. Deze vorm is in 1788 in Engeland als cultivar ontstaan.