Wetenschappelijke naam
Quercus robur ‘Fastigiate Koster’
Nederlandse naam
Zuilvormige zomereik
Herkomst |
Locatie | vak 31 t/m vak 34
Aantal in het arboretum | 44
Plantjaar |

Hoogte: 10-15 m; breedte 3-5 m. Kloon van Q. robur ‘Fastigiata’; ontwikkeld in Boskoop in de jaren ’70. Zuilvorm, die later smal piramidaal wordt. Schors is donkergrijs en bij oude exemplaren gegroefd. Blad: 5-14 cm; variabel; omgekeerd eirond tot lang ovaal en groter dan bij de soort; 3 tot 6 paar stompe lobben en loopt in het voorjaar bruinrood uit. Bloei: mei; groengele katjes van 2-4 cm lang. Vrucht: de eivormige eikels staan met 2-6 bijeen en zijn voor hooguit een derde omsloten door het napje.