Wetenschappelijke naam
Quercus pontica
Nederlandse naam
Pontische eik
Herkomst |
Locatie | vak 71
Aantal in het arboretum | 1
Plantjaar |