Wetenschappelijke naam
Quercus 'Macon'
Nederlandse naam
Eik
Herkomst |
Locatie | vak 71
Aantal in het arboretum | 1
Plantjaar |

Een hybride van Q. frainetto en Q. macranthera door het Arboretum Trompenburg, Rotterdam. Bladeren tot 17 cm.