Wetenschappelijke naam
Populus nigra
Nederlandse naam
Zwarte populier
Herkomst |
Locatie | berm bij loods
Aantal in het arboretum | 1
Plantjaar |