Wetenschappelijke naam
Pinus heldreichii
Nederlandse naam
Bosnische den
Herkomst | Oost-Europa (Westoost-Bosnië)
Locatie | vak 58 t/o vak 56
Aantal in het arboretum | 5
Plantjaar |

Kan een zeer hoge leeftijd bereiken van wel meer dan 1000 jaar! Hoogte: 25-30 m. Schors en takken: twijgen licht bruingrijs tot lichtbruin; bast grijsbruin; dik en diep gegroefd. Blad: stijve naalden, naar de twijg gebogen tot recht; 2 bijeen, 6-11 cm; glanzend donkergroen; groenblijvend. Bloei: heldergeel; geurend. Vrucht: kegels, 6-10 cm lang; 4-6 cm breed.