Wetenschappelijke naam
Paulownia elongata
Nederlandse naam
Anna Paulownaboom
Herkomst |
Locatie | vak 37
Aantal in het arboretum | 1
Plantjaar | 2019