Wetenschappelijke naam
Mahonia aquifolium ‘Hastings Elegant’
Nederlandse naam
Gewone mahonia
Herkomst |
Locatie | mausoleumgebied
Aantal in het arboretum | 60
Plantjaar |