Wetenschappelijke naam
Mahonia aquifolium ‘Apollo’
Nederlandse naam
Gewone mahonia
Herkomst |
Locatie | vak 22
Aantal in het arboretum | 1
Plantjaar |