Wetenschappelijke naam
Magnolia ‘Heaven Scent’
Nederlandse naam
Magnolia
Herkomst |
Locatie | vak 87
Aantal in het arboretum | 25
Plantjaar |

Bloeit vlak voor de bladeren verschijnen. Brede eironde kroon. Hoogte: 6-8 m. Breedte: 4- 6 m. In de winter vallen zijn grijsbruine bast en donker violette twijgen op.