Wetenschappelijke naam
Larix gmelinii var. principis-rupprechtii
Nederlandse naam
Aziatische larix
Herkomst |
Locatie | vak 9
Aantal in het arboretum | 1
Plantjaar |

De soort komt voor in de bergstreken van Siberië, Noord China, Mongolië en Noord-Korea. Soortaanduiding afkomstig van Johann Georg Gmelin (1709-1755), botanicus en auteur van de Flora van Siberië. Deze soort heeft grotere kegels dan de andere larixen.