Wetenschappelijke naam
Holodiscus discolor var. arlifolius
Nederlandse naam
Pluimspirea
Herkomst |
Locatie | Vak 21
Aantal in het arboretum | 1
Plantjaar | 2023

Holodiscus discolor var. ariifolius, of pluimspirea, bloeit in de periode juni-juli met min of meer grote witte hangende bloempluimen. De hoogte van deze pluimspirea bedraagt circa 2 tot 2.50 meter.
Het blad van deze plant heeft aan de onderzijde een witte viltlaag enstaat graag op een zonnige plaats in de border op een bodem die humeus en vochthoudend is. Holodiscus discolor var. ariifolius is toe te passen als bijvoorbeeld solitairstruik in een wintergroene bodembedekker.