Wetenschappelijke naam
Hibiscus ‘Coelestis’
Nederlandse naam
Hibiscus
Herkomst |
Locatie | achter portiersloge
Aantal in het arboretum | 3
Plantjaar |