Wetenschappelijke naam
Hamamelis mollis ‘Boskoop’
Nederlandse naam
Zachte toverhazelaar
Herkomst |
Locatie | vak 54 t/o vak 65
Aantal in het arboretum | 1
Plantjaar |