Wetenschappelijke naam
Fraxinus excelsior ‘Westhof’s Glorie’
Nederlandse naam
Es
Herkomst |
Locatie | vak 3
Aantal in het arboretum | 1
Plantjaar |