Wetenschappelijke naam
Fraxinus angustifolia
Nederlandse naam
Smalbladige es
Herkomst |
Locatie | berm Middenweg
Aantal in het arboretum | 1
Plantjaar |