Wetenschappelijke naam
Fraxinus angustifolia 'Raywood'
Nederlandse naam
Smalbladige es
Herkomst | Zuid-Europa en van Noord- en Oost-Afrika tot Iran
Locatie | vak 77 t/o vak 79
Aantal in het arboretum | 2
Plantjaar |

De soort behoort tot de olijffamilie (Oleaceae). In Nederland wordt de boom sinds de 19e eeuw aangeplant. Hoogte: 15-30 m. De diepgegroefde bast bestaat uit kleine schubben. Blad: donkergroen, oneven geveerd, 15-20 cm lang; 9-13 blaadjes, die 7-13 cm lang en 1-2 cm breed zijn. Ze verschijnen in april en mei; roodoranje tot violette herfstkleur. Bloei: april vóór het verschijnen van de bladeren met okselstandige trossen; tweehuizig. Aan de bloemen ontbreken de kelk- en kroonbladen. Geen vruchtvorming bij deze cultivar.