Wetenschappelijke naam
Fraxinus angustifolia 'Elegantissima'
Nederlandse naam
Smalbladige es
Herkomst |
Locatie | vak 77 t/o vak 79
Aantal in het arboretum | 1
Plantjaar |