Wetenschappelijke naam
Fagus sylvatica
Nederlandse naam
Beuk
Herkomst | Europa
Locatie | vak 13
Aantal in het arboretum | 47
Plantjaar |

De soortaanduiding sylvatica is afgeleid van ‘silva’ (= bos). De beuk kan tot 46 m hoog worden. De stam is glad en grijs en is dun, waardoor de boom bij directe blootstelling aan zonlicht gevoelig is voor schorsbrand. De plant is eenhuizig; er zijn dus mannelijke en vrouwelijke bloemen aan dezelfde boom. De boom leeft in symbiose met een schimmel (mycorrhiza). Beuken worden 200-300 jaar oud. Het hout kan voor allerlei producten gebruikt worden zoals speelgoed, meubilair en parket.