Wetenschappelijke naam
Cryptomeria japonica
Nederlandse naam
Sikkelcipres
Herkomst | Japan, China
Locatie | vak 15
Aantal in het arboretum | 1
Plantjaar |

Kegelvormige groeiwijze. De stamdoorsnede kan tot meer dan 1 m worden. Wordt in het land van herkomst wel 70 m hoog. Bast: bruinrood, in de lengte gegroefd. Blad: naalden zijn sikkelvormig; 1,5-1 cm lang. Ze staan spiraalsgewijze in vijf spiralen rondom de twijgen gerangschikt. Bloei: eenhuizig; mannelijke en vrouwelijke bloeiwijzen staan op een en dezelfde boom; mannelijke bloeiwijzen verspreiden veel stuifmeel; vrouwelijke zaadkegels zijn eirond en 2-3 cm groot. Het hout is voor vele doeleinden geschikt.