Wetenschappelijke naam
Crataegus monogyna
Nederlandse naam
Eenstijlige meidoorn
Herkomst | Europa
Locatie | vak 27 – 64
Aantal in het arboretum | 83
Plantjaar |

De soort staat bekend als hegplant en als struik, soms als kleine boom. De eenstijlige meidoorn kan 10 m hoog worden. De bloemen zijn 0,8-1,5 cm breed. De komvormige kroonblaadjes overlappen elkaar gedeeltelijk. Bloei: april/mei, wit. Er zijn meeldraden met paarse helmknoppen. Er is maar één stijl, vandaar de naam. Het zware hout van de meidoorn wordt gebruikt voor handvatten van gereedschappen en voor kleine voorwerpen. Vroeger was de meidoorn een van de struiken die gebruikt werden om weiden en graslanden te omheinen.