Wetenschappelijke naam
Crataegus monogyna ‘Stricta’
Nederlandse naam
Eenstijlige meidoorn
Herkomst |
Locatie | vak 55 – 58
Aantal in het arboretum | 2
Plantjaar |