Wetenschappelijke naam
Crataegus laevigata
Nederlandse naam
Tweestijlige meidoorn
Herkomst |
Locatie | bosprieel berm Zaaiersweg
Aantal in het arboretum | 3
Plantjaar |