Wetenschappelijke naam
Cotoneaster floccosus
Nederlandse naam
Cotoneaster
Herkomst |
Locatie | vak 43 t/o vak 41
Aantal in het arboretum | 2
Plantjaar | 2017