Wetenschappelijke naam
Cotinus coggygria
Nederlandse naam
Pruikenboom
Herkomst |
Locatie | vak 56 t/o vak 71
Aantal in het arboretum | 5
Plantjaar |

Cotinus coggygria is vaak een flinke struik. Kan uitgroeien tot een kleine boom van 3-5 m hoogte. De bladeren zijn eirond tot langwerpig-eirond. In de herfst verkleurt het blad naar prachtig oranjerood. In de zomer komen er wolkige bloempluimen tevoorschijn. De eigenlijke bloemen zijn klein en onopvallend. De kleine vruchtjes zijn ook niet erg opvallend.