Wetenschappelijke naam
Cotinus coggygria
Nederlandse naam
Pruikenboom
Herkomst |
Locatie | vak 56 t/o vak 71
Aantal in het arboretum | 5
Plantjaar |