Wetenschappelijke naam
Cotinus coggygria ‘Young Lady’
Nederlandse naam
Pruikenboom
Herkomst |
Locatie | vak 36
Aantal in het arboretum | 20
Plantjaar |