Wetenschappelijke naam
Carya cordiformis
Nederlandse naam
Bitternoot
Herkomst | Oostelijke USA en Zuidoostelijk Canada
Locatie | museumtuin
Aantal in het arboretum | 1
Plantjaar | 2010

De relatief slank opgroeiende Carya cordiformis is een grote boom met een doorgaande harttak. Aanvankelijk heeft de boom een kegelvormige kroon, later wordt deze breed ovaal, meer open en met een afgeronde top. De bast is aanvankelijk glad, maar zal al na enige jaren smalle groeven krijgen met een rozeachtige tot oranje glans. Op latere leeftijd is de bast duidelijk doorvlochten met lange, smalle richels. De mannelijke bloeikatjes kunnen tot 15 cm lang zijn, wat een aardige sierwaarde vormt in mei. Zoals bij alle Carya produceert ook C. cordiformis pas op latere leeftijd vruchten. In de groene bolsters zitten hartvormige noten met spitse toppen. De noten zijn zeer bitter en daardoor ongeschikt voor consumptie.
De boom is geschikt voor toepassing op alle grondsoorten en verdraagt een pH tot 7,5, hoewel er dan wel enige gebreksverschijnselen optreden. C. cordiformis is zeer winterhard en heeft een voorkeur voor nattere gronden. Toch wordt ook droogte goed verdragen. Het is een diepwortelende boom, wat verplanten op latere leeftijd moeilijker maakt. Vormt geen waterlot en is door de relatief smalle kroon geschikt als laanboom. Eenmaal geplant zal de boom de eerste jaren vrij traag groeien maar daarna is het een snelgroeiende boom.