Wetenschappelijke naam
Carpinus betulus 'Lucas'
Nederlandse naam
Haagbeuk
Herkomst | Louis Houtmeyers Boomkwekerijen. Eindhout, België
Locatie | Vak 58 t/o vak 59
Aantal in het arboretum | 1
Plantjaar | 2020

Middelgrote boom met een compacte, smal piramidale kroon die op latere leeftijd smal eivormig wordt. Qua kroonvorm vergelijkbaar met ‘Frans Fontaine’, maar met iets dikkere twijgen. Het blad is ook iets groter en donkerder groen dan bij andere cultivars en kleurt in de herfst bruingeel tot goudgeel. In de wintermaanden blijft het verdorde blad zeer lang in de boom hangen, zoals ook bij Fagus sylvatica gebeurt. De wortelgroei is tamelijk oppervlakkig. Het verteerde blad is een goede bodemverbeteraar. Prima geschikt voor toepassing in (smalle) straten en woonerven, maar ook in tuinen en parken kan de strakke vorm een architectonische waarde hebben.