Wetenschappelijke naam
Betula pendula
Nederlandse naam
Ruwe berk
Herkomst | West-Europa, Siberië, Noord-Afrika
Locatie | vak 19 + vak 72
Aantal in het arboretum | 29
Plantjaar |

Komt van nature voor in de Benelux. De soort wordt ook wel ‘zilverberk’ genoemd. De ruwe berk en de zachte berk (Betula pubescens) zijn spontaan met elkaar gaan hybridekruisen, hierdoor is het moeilijk om zuivere soorten te vinden. De ruwe berk komt het meeste voor en is in West-Europa te vinden. De boom wordt tot 20 m hoog. De oudere stambasis vertoont over het algemeen barsten. De twijgen zijn meestal overhangend. De bladeren worden 3-7 cm lang, eirond tot ruitvormig, spits en kaal. De katjes worden 2-4 cm lang. Zeer sterke sapstromingen tijdens de bloei (april en mei).