Wetenschappelijke naam
Alnus subcordata 'Oberon'
Nederlandse naam
Kaukasische els
Herkomst |
Locatie | vak 13 t/o vak 25
Aantal in het arboretum | 1
Plantjaar | 2009

De Kaukasische els heeft een smalle, kegelvormige kroon en donkergroene, ovale bladeren. De stam is grijsbruin.