Wetenschappelijke naam
Alnus glutinosa ‘Laciniata’
Nederlandse naam
Zwarte els
Herkomst |
Locatie | berm Kruislaan
Aantal in het arboretum | 1
Plantjaar | 2018

Hoogte: 8-12 m. Breed kegelvormig, met schors en jonge takken die paarsgrijs zijn, later grijs en gegroefd. Afhangende twijgen. Blad: zeer diep ingesneden; donkergroen; 3-8 cm; voelt kleverig aan; gele herfstkleur. Bloei: maart/april; vrouwelijke bloemen zijn onopvallend, mannelijke bloemen in de vorm van ca. 7 cm lange bruingele katjes. Vrucht: eivormig (proppen). Cultivar ontwikkeld door St. Germain, Frankrijk, 1819.