Wetenschappelijke naam
Acer pseudoplatanus
Nederlandse naam
Gewone esdoorn
Herkomst | Zuid- en Midden-Europa
Locatie | overal
Aantal in het arboretum | 40
Plantjaar |
Acer pseudoplatanus

Wordt tot 30 m hoog. De bladeren zijn vijflobbig en handnervig, bovenaan donkergroen, onderaan blauwgroen tot grijsrood. Ze verschijnen iets voor de bloemen. Deze zijn geelgroen en ontstaan in hangende, aan de basis samengestelde trossen; in één tros kunnen mannelijke, vrouwelijke en steriele bloemen voorkomen. Boom is zeer vorstbestendig.