Wetenschappelijke naam
Acer pseudoplatanus 'Worley'
Nederlandse naam
Gewone sdoorn (cv.)
Herkomst |
Locatie | Vak 77 t/o vsak 76
Aantal in het arboretum | 1
Plantjaar | 2021