Wetenschappelijke naam
Acer platanoides 'Princeton Gold'
Nederlandse naam
Noorse edoorn
Herkomst | Nieuwe Amerikaanse selectie
Locatie | vak 79 t/o vak 77
Aantal in het arboretum | 1
Plantjaar | 2020