Wetenschappelijke naam
Acer negundo ‘Variegatum’
Nederlandse naam
Witte vederesdoorn
Herkomst |
Locatie | vak 47 achter graf 238
Aantal in het arboretum | 1
Plantjaar |

Kleine tot middelgrote boom (10 m). Eerst snelgroeiend, daarna minder. De kroon is breed eirond. Het blad is eveneens gelijk aan dat van de soort maar de blaadjes hebben een onregelmatige, roomkleurig tot zuiverwitte rand en zijn soms wit gevlekt. Het jonge blad is soms iets roze getint. Bloemen: afhangend in dichte bundels, vrouwelijk, geel, april. Rijke vruchtdracht. De boom groeit zowel op een natte als droge standplaats. Heeft een diepwortelende hoofdwortel met een sterke vertakking. ‘Variegatum’ is een zeer oude (1809), uit Duitsland afkomstige, vrouwelijke cultivar.