Wetenschappelijke naam
Acer davidii
Nederlandse naam
Davids esdoorn
Herkomst | Centraal-China
Locatie | vak 65 bloembakken
Aantal in het arboretum | 4
Plantjaar | 2013

Vanwege de opvallend gestreepte bast behoort deze esdoorn tot de groep ‘Slangenhuidesdoorns’. Andere esdoorns in deze groep zijn A. capillipes, A. rufinerve en A. pensylvanicum. Jonge twijgen zijn donker purperrood. De oudere twijgen en bast bezitten de opvallende grijswitte lengtestrepen. De bladeren zijn minder duidelijk gelobd en in tegenstelling tot A. capillipes aan de onderzijde langs de nerven behaard. Bij jonge planten is het blad drielobbig, bij oudere bomen ongelobd. Deze boom wordt voornamelijk gebruikt als parkboom, omdat deze minder geschikt is om in verharding te planten.