In een mooie lange stoet liepen de genodigden naar de beuk, voor een laatste groet. Nadat Jos van Hest zijn gedicht  had voorgelezen, liep men rond de beuk en werden er beukennootjes rond zijn/haar stam gestrooid.