Wetenschappelijke naam
Corylus avellana 'Contorta'
Nederlandse naam
Kronkelhazelaar
Herkomst | Europa
Locatie | vak 14 bij kantoor
Aantal in het arboretum | 1
Plantjaar |

Deze soort valt vooral in de winter op wanneer de gedraaide takken en twijgen goed zichtbaar zijn. De bloei met lange katjes valt in de periode februari-maart. Pas daarna verschijnen de bladeren aan de plant. De maximale hoogte, die wordt bereikt, is hooguit 3 m. Het is een langzame groeier. De maximale hoogte bereikt de struik pas na 10-15 jaar.